ท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี

คำขวัญประจำจังหวัดเพชรบุรี

เขาวังคู่บ้าน ขนมหวานเมืองพระ เลิศล้ำศิลปะ แดนธรรมะ ทะเลงาม