ท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี

จังหวัดกาญจนบุรี

คำขวัญประจำจังหวัดกาญจนบุรี

แคว้นโบราณ ด่านเจดีย์ มณีเมืองกาญจน์ สะพานข้ามแม่น้ำแคว แหล่งแร่ น้ำตก