ท่องเที่ยวจังหวัดยะลา

จังหวัดยะลา

คำขวัญประจำจังหวัดยะลา

ยะลา ใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน