ท่องเที่ยวจังหวัดสตูล

จังหวัดสตูล

คำขวัญประจำจังหวัดสตูล

สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์