ท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

คำขวัญประจำจังหวัดพัทลุง

เมืองหนังโนรา อู่นาข้าว พราวน้ำตก แหล่งนกน้ำ ทะเลสาบงาม เขาอกทะลุ น้ำพุร้อน