ท่องเที่ยวจังหวัดพังงา

จังหวัดพังงา

คำขวัญประจำจังหวัดพังงา

แร่หมื่นล้าน บ้านกลางน้ำ ถ้ำงามตา ภูผาแปลก แมกไม้จำปูน บริบูรณ์ทรัพยากร