ท่องเที่ยวจังหวัดนราธิวาส

จังหวัดนราธิวาส

คำขวัญประจำจังหวัดนราธิวาส

ทักษิณราชตำหนัก ชนรักศาสนา นราทัศน์เพลินตา ปาโจตรึงใจ แหล่งใหญ่แร่ทอง ลองกองหอมหวาน