ท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่

จังหวัดกระบี่

คำขวัญประจำจังหวัดกระบี่

กระบี่ เมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก