ท่องเที่ยวจังหวัดแพร่

จังหวัดแพร่

คำขวัญประจำจังหวัดแพร่

หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลื่องแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม