ท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์

จังหวัดเพชรบูรณ์

คำขวัญประจำจังหวัดเพชรบูรณ์

เมืองมะขามหวาน อุทยานน้ำหนาว ศรีเทพเมืองเก่า เขาค้ออนุสรณ์ นครพ่อขุนผาเมือง