ท่องเที่ยวจังหวัดน่าน

จังหวัดน่าน

คำขวัญประจำจังหวัดน่าน

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรืองรองพระธาตุแช่แห้ง