ท่องเที่ยวจังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์

คำขวัญประจำจังหวัดนครสวรรค์

เมืองสี่แคว แห่มังกร พักผ่อนบึงบอระเพ็ด ปลารสเด็ดปากน้ำโพ