ท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

คำขวัญประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน

หมอกสามฤดู กองมูเสียดฟ้า ป่าเขียวขจี ผู้คนดี ประเพณีงาม ลือนามถิ่นบัวตอง