ท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน

จังหวัดลำพูน

คำขวัญประจำจังหวัดลำพูน

พระธาตุเด่น พระรอดขลัง ลำไยดัง กระเทียมดี ประเพณีงาม จามเทวี ศรีหริภุญชัย