ท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง

คำขวัญประจำจังหวัดลำปาง

ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก