ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่

คำขวัญประจำจังหวัดเชียงใหม่

ดอยสุเทพเป็นศรี ประเพณีเป็นสง่า บุปผชาติล้วนงามตา นามล้ำค่านครพิงค์