ท่องเที่ยวจังหวัดยโสธร

จังหวัดยโสธร

คำขวัญประจำจังหวัดยโสธร

เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ