ท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ

คำขวัญประจำจังหวัดศรีสะเกษ

หลวงพ่อโตคู่บ้าน ถิ่นฐานปราสาทขอม ข้าว หอม กระเทียมดี มีสวนสมเด็จ เขตดงลำดวน หลากล้วนวัฒนธรรม เลิศล้ำสามัคคี