ท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร

คำขวัญประจำจังหวัดมุกดาหาร

หอแก้วสูงเสียดฟ้า ภูผาเทิบ แก่งกะเบา แปดเผ่าชนพื้นเมือง ลือเลื่องมะขามหวาน กลองโบราณล้ำเลิศ ถิ่นกำเนิดลำผญา ตระการตาชายโขง เชื่อมโยงอินโดจีน