ท่องเที่ยวจังหวัดมหาสารคาม

จังหวัดมหาสารคาม

คำขวัญประจำจังหวัดมหาสารคาม

พุทธมณฑลอีสาน ถิ่นฐานอารยธรรม ผ้าไหมล้ำเลอค่า ตักศิลานคร