ท่องเที่ยวจังหวัดเลย

จังหวัดเลย

คำขวัญประจำจังหวัดเลย

เมืองแห่งทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม ดอกไม้งามสามฤดู