ท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

คำขวัญประจำจังหวัดกาฬสินธุ์

หลวงพ่อองค์ดำลือเลื่อง เมืองฟ้าแดดสงยาง โปงลางเลิศล้ำ วัฒนธรรมผู้ไท ผ้าไหมแพรวา ผาเสวยภูพาน มหาธารลำปาว ไดโนเสาร์สัตว์โลกล้านปี