ท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์

จังหวัดบุรีรัมย์

คำขวัญประจำจังหวัดบุรีรัมย์

เมืองปราสาทหิน ถิ่นภูเขาไฟ ผ้าไหมสวย รวยวัฒนธรรม