ท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้ว

จังหวัดสระแก้ว

คำขวัญประจำจังหวัดสระแก้ว

ชายแดนเบื้องบูรพา ป่างามน้ำตกสวย มากด้วยรอยอารยธรรมโบราณ ย่านการค้าไทย-เขมร