ท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี

จังหวัดชลบุรี

คำขวัญประจำจังหวัดชลบุรี

ทะเลงาม ข้าวหลามอร่อย อ้อยหวาน จักสานดี ประเพณีวิ่งควาย