ท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี

จังหวัดจันทบุรี

คำขวัญประจำจังหวัดจันทบุรี

น้ำตกลือเลื่อง เมืองผลไม้ พริกไทยพันธุ์ดี อัญมณีมากเหลือ เสื่อจันทบูร สมบรูณ์ธรรมชาติ สมเด็จพระเจ้าตากสินชาติ รวมญาติที่จันทบุรี