ท่องเที่ยวจังหวัดฉะเชิงเทรา

จังหวัดฉะเชิงเทรา

คำขวัญประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา

แม่น้ำบางปะกงแหล่งชีวิต พระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโสธร พระยาศรีสุนทรปราชญ์ภาษาไทย อ่างฤๅไนป่าสมบูรณ์