ท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม

จังหวัดสมุทรสงคราม

คำขวัญประจำจังหวัดสมุทรสงคราม

เมืองหอยหลอด ยอดลิ้นจี่ มีอุทยาน ร.2 แม่กลองไหลผ่าน นมัสการหลวงพ่อบ้านแหลม