ท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร

จังหวัดสมุทรสาคร

คำขวัญประจำจังหวัดสมุทรสาคร

เมืองประมง ดงโรงงาน ลานเกษตร เขตประวัติศาตร์