ท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท

จังหวัดชัยนาท

คำขวัญประจำจังหวัดชัยนาท

หลวงปู่ศุขลือชา เขื่อนเจ้าพระยาลือชื่อ นามระบือสวนนก ส้มโอดกขาวแตงกวา