ท่องเที่ยวจังหวัดกรุงเทพมหานคร

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

คำขวัญประจำจังหวัดกรุงเทพมหานคร

กรุง​เทพฯ ดุจ​เทพสร้าง เมืองศูนย์กลาง​การปกครอง วัด วัง งาม​เรืองรอง เมืองหลวงของประ​เทศ​ไทย