ท่องเที่ยวจังหวัดอยุธยา

จังหวัดอยุธยา

คำขวัญประจำจังหวัดอยุธยา

ราชธานีเก่า อู่ข้าวอู่น้ำ เลิศล้ำกานท์กวี คนดีศรีอยุธยา