เดินสำรวจดูพบกับ ต้นลำพูน หิ่งห้อยมักจะอาศัยอยู่ตามต้นลำพูนนี้ เวลากลางคืนจะเห็นหิ่งห้อยระยิบระยับ  ที่เห็นวงกลมสีแดง ผลต้นลำพูน ครับ

เดินสำรวจดูพบกับ ต้นลำพูน หิ่งห้อยมักจะอาศัยอยู่ตามต้นลำพูนนี้ เวลากลางคืนจะเห็นหิ่งห้อยระยิบระยับ ที่เห็นวงกลมสีแดง ผลต้นลำพูน ครับ
   กลับสู่หน้าหลัก < ย้อนกลับ   รูปถัดไป >